Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOSTIUM.COM z 29.12.2016

Właścicielem Sklepu Internetowego Kostium.com jest Mariusz Małachowski


Regulamin Sklepu Internetowego Kostium.com określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży odzieży i bielizny za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


CENY KOSTIUM.COM


Podane w sklepie ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT. 
Ceny są podawane w walucie polskiej PLN.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA KOSTIUM.COM

 1. Złożone zamówienia realizowane będą w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia.

 2. Zamówienia Sklep Internetowy Kostium.com przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24h/dobę.

 3. Zamówienia Sklep Internetowy Kostium.com realizuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00.

 4. Kostium.com zastrzega sobie czasową możliwość braku dostępności określonego rozmiaru.

WYSYŁKA TOWARU KOSTIUM.COM

 1. Towar dostarczany jest firmą kurierską (UPS) tylko na obszarze Polski oraz Pocztą Polska.

 2. Dostarczenie towaru do Klienta jest płatne.

 3. Honorowane są następujące formy płatności: Pobranie, Przelew, Płatność kartą.

 4. Koszt dostawy określony jest w zakładce koszty wysyłki .

 5. Koszt dostawy jest automatycznie doliczany do kwoty zamówienia.

 6. W okresach promocyjnych Sklep Internetowy Kostium.com zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy na inne, opisane na stronie głównej sklepu internetowego.

 7. Sklep Internetowy Kostium.com zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów wysyłki w związku ze zmianą firmy obsługującej wysyłkę.

 8. Zamówiony towar zostanie wysłany na adres, podany przez zamawiającego, jako adres dostawy.

 9. Kostium.com nie realizuje zamówień bez podanego numeru telefonu kontaktowego.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA KOSTIUM.COM

 1. Zamawiający może anulować swoje zamówienie, jeżeli nie otrzymało ono statusu: Wysłane.

ZWROTY Kostium.com

 1. Z towaru zakupionego w Sklepie Internetowym Kostium.com można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.

 2. Zamawiający może zrezygnować wyłącznie wtedy, gdy produkt nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony.

 3. Zwracający nie ponosi kosztu odesłania paczki.

 4. Sklep Internetowy Kostium.com gwarantuje zwrot wartości produktu.

 5. Zwrot pieniędzy dokonany zostanie przelewem na wskazane konto.

 6. Do zwracanego towaru należy dołączyć oświadczenie, że nabywca rezygnuje z zakupu z podaniem imienia, nazwiska, adresu, oraz numeru konta, na które Sklep Internetowy Kostium.com ma przelać pieniądze.

REKLAMACJE Kostium.com

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe. Właściciel sklepu odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.


2. Firma Kostium.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.


4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.


5. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres magazynu: Kostium.com, Białystok z dopiskiem: „Reklamacja Kostium.com”.


6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.


7. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a)  złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio - wybrał opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.
 9. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
a)    Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: 
(I) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (np. http://www.wiih.org.pl/ );
(II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np.http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html);
(III) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/). 
b)    Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
c)     Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.
d)    Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR:
ec.europa.eu/consumers/odr.
 
Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.
 
e)    Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: bok@kostium.com

 

 1. Sklep Internetowy Kostium.com nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na nasz koszt.

WYMIANA Kostium.com

 1. Wszystkie zakupione w Sklepie Internetowym Kostium.com towary podlegają wymianie.

 2. Koszt wymiany wynosi 15 zł.

 3. Jeżeli zamawiającemu nie odpowiada rozmiar, może dokonać wymiany na taki sam towar w innym rozmiarze, nie ponosząc kosztów odesłania na adres Sklepu Internetowego Kostium.com NIEUŻYWANEGO TOWARU, o ile nie był on używany, nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego Kostium.com znajduje się oczekiwany przez Państwa rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, Sklep Internetowy Kostium.com dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów) Sklep Internetowy Kostium.com zaoferuje do wyboru inny, dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto.

 4. UWAGA: Wymianie podlegają wyłącznie przedmioty, które nie były używane, nie zostały w żaden sposób zniszczone i znajdują się w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu. Podlegający wymianie towar musi mieć wszelkie naszywki, metki, logo itp. Oraz być odesłany w oryginalnym i nie uszkodzonym opakowaniu , opakowanym dodatkowo na czas transportu.

REKLAMACJE KONSUMENCKIE Kostium.com

 1. Wszystkie towary zakupione w Sklepie Internetowym Kostium.com podlegają 24 miesięcznej odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową, zgodnie z Ustawa z dnia 27.07.02 Dz.U.141.1176.

 2. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu - paragon , faktura VAT.

 3. Sprzedawca nie odpowiada za wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp. ), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.

 4. Reklamowany towar przesyłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

 5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

 7. Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać dokładny opis niezgodności towaru z umową oraz adres zwrotny z kontaktowym numerem telefonu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Kostium.com

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Kostium.com z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

REJESTRACJA Kostium.com

 1. Żeby zostać stałym klientem Sklepu Internetowego Kostium.com należy się zarejestrować.

 2. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. Ust. 133 z dnia 28.08.97 r. ).

DANE DOTYCZĄCE KONTA BANKOWEGO Kostium.com